Gimnazjum Nowy Sącz

Katolicka Niepubliczna Szkoła muzyczna II stopnia to szkoła, której siedzibą jest Nowy Sącz. Zalicza się do Zespołu Szkół Katolickich im. bł. P. J. Frassati. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów pragnących rozwijać talent muzyczny w zakresie gry na wybranym instrumencie, ale nie tylko. Oprócz nauki w klasach o specjalnościach instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa prowadzi również naukę wokalistyki. Umożliwia połączenie kształcenia ogólnego z muzycznym. Nauka trwa sześć lat, a kończy się egzaminem dyplomowym i zdobyciem zawodu muzyka. Prócz szkoły muzycznej w budynku Zespołu Szkół Katolickich funkcjonuje Liceum ogólnokształcące i 5-letnie Liceum Sztuk Plastycznych, oferujące naukę w klasach o takich specjalnościach jak techniki malarskie, rzeźbiarskie czy też graficzne, fotografia artystyczna czy też formy użytkowe.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *