Kurs złota

Jeśli jedynie pojawia się zagrożenie globalnego spowolnienia gospodarczego lub geopolitycznego (wojna, pandemia), tradycyjnie wzrasta popyt inwestycyjny na złoto jako aktywo ochronne. Lecz taka zasada nie zawsze się sprawdza. W przypadku dużego załamania cen, na rynkach wybucha panika. W przypadku braku płynności inwestorzy wyprzedają aktywa, a metal szlachetny którym jest złoto może jeszcze na krótko stracić na wartości.Tak właśnie stało się w marcu 2020 roku. Jak jedynie rozpoczęły się blokady, kurs złota skierował się na południe i zanotował spadki. Aczkolwiek już w kwietniu 2020 roku złoto odzyskało utracony grunt i kontynuowało wzrost. Aczkolwiek wraz ze spadkiem zmienności na rynkach akcji w 2021 roku, popyt inwestorów na złoto zaczął słabnąć. Po podniesieniu stóp procentowych wzrasta rentowność papierów wartościowych (obligacji, akcji). Złoto nie przynosi dochodów z tytułu odsetek, poza rzadkimi przypadkami. Stąd popyt na metal szlachetny rozpoczyna spadać i ciągnie ceny w dół.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *