Usługi

Spawanie plastiku

Spawanie plastiku

Spawanie tworzyw sztucznychSpawanie tworzyw sztucznych jest obok zgrzewania, jedną spośród najpopularniejszych metod łączenia ze sobą termoplastycznych tworzyw. Proces taki polega na uplastycznianiu powierzchni, które łączymy oraz łączącego materiału - spawalniczego prętu albo spoiwa, przez ciśnienie lub ciepło. W tym procesie podgrzewa się dane powierzchnie, aż uzyska się temperaturę wyższą niżeli temperatura ich topnienia oraz łączy się je wraz pod ciśnieniem. To dzięki takowemu działaniu powstaje spoina, jaka jest jak najbardziej możliwie jednorodna. Spawanie tworzyw sztucznych to skomplikowany proces. Podczas niego występuje dyfuzja cząsteczek spoiwa albo uplastycznionego materiału. Po schłodzeniu, powstaje kohezyjne złącze, które charakteryzuje trwałość. Najlepiej jest, gdy spoiwo, ale także materiał łączony mają jak najbardziej podobną do siebie swoją budowę chemiczną, jak i również temperaturę topnienia. W związku spośród niniejszym, najlepszym wyjściem jest niniejsze, żeby łączony materiał był z takiego samego rodzaju polimeru, co spoiwo. Istnieją jednak wyjątki od takiej reguły, na przykład polimetakrylan metylu - PMMA, którego łączenie jest możliwe za pomocą zmiękczonego polichlorku winylu PCV. Są także współczesne inne kombinacje, które się sprawdzają, ale są nimi pomiędzy innymi PMMA-ABS, PMMA-PS, bądź to PS-ABS.